Általános iskolai beiratkozás

2018.04.05.

Általános iskolai beiratkozás dokumentumai

Az általános iskolai beiratkozás időpontja:

2018. április 12., csütörtök 8:00 és 19:00 között

2018. április 13., péntek 8:00 és 19:00 között

 

A beiratkozásra az alábbi dokumentumokat kell hozni:

  • Az iskolaérettséget igazoló dokumentum (az óvoda állítja ki). Fénymásolt példányt nem tudunk elfogadni. Kérjük, figyeljenek arra, hogy az óvodai papír tartalmazza a gyermek OM azonosítóját, melyet az óvoda ad ki, amely egy 11 számjegyű, 7-essel kezdődő számsor. Ha ez nem szerepel rajta kérjük, forduljanak az óvodához!

A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

A gyermek TAJ-kártyája.

A gyermek lakcímkártyája.

Életvitelszerű helyben lakást igazoló dokumentum (Dokumentumtárban az Általános iskolai beiratkozás dokumentumai között megtalálható)

Etika/hit- és erkölcstan választást igazoló dokumentum. (Dokumentumtárban az Általános iskolai beiratkozás dokumentumai között megtalálható)

Szülői nyilatkozat a gyermekfelügyeletről. Ha mindkét szülő együttesen neveli a gyermeket, az 1-es pontot kell kitölteni és mindkét szülőnek aláírni, ha válás esetén a felügyeleti jogot az egyik szülő gyakorolja, akkor a 2-es pontot, ha a gyermeknek gyámja van, akkor a 3-as pontot. (Dokumentumtárban az Általános iskolai beiratkozás dokumentumai között megtalálható)

Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását — a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából — a szülőnek be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak. Amennyiben a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az intézményvezetőnek kell, hogy a szülő e tárgyban bejelentést tegyen. (201 1. évi CXC. törvény 91. § (2))Kapcsolatfelvétel