Tájékoztatás - digitális tanrend bevezetéséről

2021.03.05.

A mai napon megjelent az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről, mely alapján szeretném Önöket tájékoztatni.

Az iskolákban 2021. március 8-tól 2021. március 31ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre a digitáls tanrend ideje alatt!

A mai Operatív Törzs tájékoztatón, illetve a Klebelsberg Központ iránymutatásában is kiemelték, hogy a következő három hétre teljes körű zárást rendelnek el. A gyerekeknek otthon kell maradniuk, ahogy lehetőség szerint a pedagógusoknak is!

A járványügyi helyzet olyan súlyos mértékűvé vált, hogy kiemelten fontos, hogy gyermekeik ne hagyják el otthonaikat!

A digitális munkarendben továbbra is kérjük, hogy amennyiben COVID-19 megbetegedés jelentkezik tanulónknál, legyenek szívesek a titkarsag@torokvesz.hu e-mail címen jelezni! Az intézménynek továbbra is jelentési kötelezettsége van az iskolán kívüli digitális munkarend ideje alatt is!

2021. április 1-től április 6-ig a tanév rendjében szereplő tavaszi szünet lesz.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda) a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

A tantermen kívüli digitális munkarendben tartandó online órákról és azok szabályairól hamarosan értesítjük Önöket. Kérjük kísérjék figyelemmel a KRÉTA-rendszer faliújságját, illetve az osztályok szülői levelezőlistáját!Kapcsolatfelvétel