Tájékoztatás elsősök beiratkozásról

2021.04.09.

Tisztelt Szülők! Tisztelt Törvényes Képviselők! Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

A felület használatához itt találnak segítséget:

Beiratkozás általános iskolába - e-Ügyintézés - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

A felület használatáról ide kattintva letölthető az útmutató.

 

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi.

Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban: Kérem, amennyiben lehetséges, a beiratkozás online módját válasszák tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre!

Amennyiben kérdésük merülne fel, vagy segítségre van szükségük, kérem, jelezzék az titkarsag@torokvesz.hu e-mail címen. A további egyeztetés módjáról, lehetőségéről ott adunk tájékoztatást. Amennyiben ez nem megoldható, az iskola telefonszámán keresztül adják meg nevüket és telefonos elérhetőségüket, és felvesszük Önökkel a kapcsolatot.

Az iskola az alábbi telefonszámon érhető el: +36-1-325-65-80

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek az iskolák a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önöknek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika tantárgyat választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján. A nyomtatvány ide kattintva tölthető le.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Természetesen iskolánk fenntartója, a Közép-Budai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a beíratáshoz szükséges teendőket lehetőség szerint e-ügyintézésben végezzék el! Személyes ügyintézésre csak rendkívül indokolt esetben, előzetesen egyeztetett időpontban, fokozott óvintézkedések mellett kerülhet sor! Időpont-egyeztetésre telefonon vagy e-mailben van lehetőség!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

- Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (iskola honlapján innen letölthető)

- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (iskola honlapján innen letölthető)

- Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a Szakértői Bizottság által kiállított szakvélemény

 

Köszönettel:

Adamcsik Nobert

mb.intézményvezetőKapcsolatfelvétel