Tájékoztatás

2020.05.28.

Tisztelt Szülők! A napokban kihirdetett, a koronavírus járvány aktuális helyzete kapcsán hozott enyhítő szabályozásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket, egyben kérem a lent leírtakban szíves közreműködő segítségüket.

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete szabályozza az iskolák 2020. júniusi működését. Ennek értelmében


· Az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

· 2020. június 2. és 2020. június 26. között az iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás tartható.

Iskolákban 2020. június 26-áig a tanulói felügyeletet igénylők részére naponta 8:00-16:00 óra között szervezzük meg.

Kérjük a szülőket, hogy ilyen irányú igényüket a felügyelet előtt legalább két munkanappal legyenek szívesek a Kréta rendszeren vagy e-mailen keresztül jelezni az osztályfőnököknek, illetve a titkarsag@torokvesz.hu e-mail címre, hogy a felügyeletet meg tudjuk szervezni.

Lehetőség van arra, hogy ha az iskola vagy a pedagógus szükségét látja, az elmúlt hónapok tudásának megerősítése céljából felzárkóztató jelleggel kiscsoportos konzultációt, egyéni felkészítést tartson a pedagógus felzárkóztató, tanulást támogató tevékenység formájában. Amennyiben megítélésünk szerint az önök gyermekének szüksége lenne ilyenre, azt mi is az osztályfőnökökön keresztül jelezzük önök felé.

A tanulók számára a lentebb részletesen leírtak szerint biztosított a napközbeni étkeztetés. Kérjük a szülőket, hogy étkezési igényüket is két munkanappal korábban legyenek szívesek jelezni a titkarsag@torokvesz.hu e-mail címen, továbbá az osztályfőnököknek is, hogy az étkezést és annak felügyeletét is meg tudjuk időben szervezni.

Az étkezés az alábbiak szerint történik:
· az ételek elfogyasztása helyben történik, elvitelre nincs lehetőség,
· az étkezések az ügyeletes pedagógusok felügyelete mellett, az ő utasításaik betartásával történik.

Intézményünkben a következő napok, hetek eljárásrendje a jogszabályok alkalmazásával a következő:

Az intézménybe történő belépés szabályai a mindenkori járványügyi helyzetet, jogszabályi előírásokat követi.

A jelenlegi helyzetben a szülők az iskola épületében nem tartózkodhatnak!

 

Kedves Tanulók!

A mihamarabbi személyes találkozás reményében kívánunk további eredményes tanulást és jó egészséget mindenkinek!Kapcsolatfelvétel