Tájékoztatás

2021.03.06.

Tájékoztatás digitális munkarend alatti felügyelet változásáról

Kedves Szülők!

 

Az alábbiakban küldöm a ma este megjelent Magyar Közlöny tanulói ügyeletre vonatkozó megváltozott rendelkezéseit.

Kérem, hogy aki korábban jelezte ügyeleti igényét, az most erősítse meg ezt a titkarsag@torokvesz.hu e-mail címen. (Mely napokon, mettől meddig, étkezést igényel-e).

Felhívom figyelmüket a II. kerület tájékoztatása szerint étkezés csak a szerdai naptól lesz biztosított!

 

Továbbra is kérem Önöket, hogy kerüljék a közös programokat és az osztálytársak közötti találkozásokat!

Bízunk abban, hogy a kontaktusszám fegyelmezett csökkentésével a vírus helyzet kedvezően módosul, és így a tavaszi szünet után jelenléti oktatásban folytathatjuk a tanévet.

 

Tisztelettel:

Adamcsik Norbert

mb.intézményvezető

 

A Magyar Közlöny 38. szám (III.6)

1. § (1) Az  óvodában és az  iskolában – a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az  óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az  általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

2. § A Kormány – tudva, hogy a  szülők számára a  koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a  járvány az  oktatási intézményekben is terjed – felkéri a  szülőket, hogy az  1.  § (1)  bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.Kapcsolatfelvétel