Beiskolázási tájékoztató a 2021/2022. tanévre

Tisztelt Szülők!

Kedves leendő Elsősök!

 

Minden gyermek, és szülő számára meghatározó az a pillanat, amikor első alkalommal lépik át az iskola kapuját, lépnek be a tudás világába.

Várjuk gyermeküket iskolánkba, ahol 2021.szeptemberében 2 párhuzamos osztály indul:

 

- a rajz-kézműves orientációjú osztály (1.a.), amely az egyéni fejlesztésen alapuló, tevékenykedtető, gyakorlatias tanulás-tanítást részesti előnyben,

 

- a GyermekTér osztály (1.g), a Gyermekek Háza programjának adaptációja szerint működő osztály.

A rajz-kézműves orientációjú osztály jellemzői:

-       az 1-4. évfolyamon egésznapos, rugalmas órarend szerinti oktatás 8.30..-16 óra között:

 • 8.30-ig tartó folyamatos érkezés, beszélgetőkör,
 • un. guruló napirend: az elméleti és a gyakorlati foglalkozások követik a gyerekek életciklusait, flexibilisen, a tanítók számára biztosított mozgástér lehetővé teszi a napi-heti terhelés egyenletes elosztását,
 • sokrétű, gyakorlatias, tevékenységközpontú oktatás,
 • a gyerekek egyedi adottságaira alapozott egyéni fejlesztés,
 • tömbösített rajz-technika-ének órákon és délutánonként: sokrétű kézműves foglalkozások: pl. origami, nemezelés, agyagozás, hímzés, szövés, stb.
 • praktikus ismereteket szolgáló tevékenységek: kertművelés, sütés-főzés a tankonyhán,
 • drámapedagógiai foglalkozások,
 • tantúrák a természeti környezet adta lehetőségek tudatos, tervszerű kihasználásával,
 • tanulói kísérletek alkalmazása a környezeti nevelés során,
 • 2. évfolyamtól életviteli ismeretek,
 • 4. évfolyamtól gazdálkodási és háztartásökonómiai ismeretek,
 • természetjárás, öko-túrák.

Ezt az osztályt azoknak a szülőknek, gyerekeknek ajánljuk, akik számára fontos, hogy:

-       a tanulási élményekre, praktikus elemekre, sokoldalú  tevékenységekre alapozzon

-       tudásvágyukat, kíváncsiságukat sokféle cselekvési lehetőség elégítse ki,

-       saját ütemben, saját érdeklődés szerint, személyiségükhöz igazítva fejlődjenek,

-       megtanuljanak együttműködni, team-munkában dolgozni,

-       tanulásuk során folyamatosan részt vegyenek az on-line tudásbővítésben

Ebben az osztályban minden a gyerekek aktív, kreatív, alkotó jelenlétére épül.

A mi mottónk:

-       sokszínű iskolai élet

-       inspiráló környezet,

-       partnerség és folyamatos párbeszéd,

-       életre nevelés.

A sokféleséget, választható tevékenységeket biztosítják délutáni szakköreink, tanfolyamok, zeneiskolai órák, sportolási lehetőségeink, a környékbeli kiserdő, tankonyha, színházterem, játékudvar, műfüves focipálya, virágoskert, könyvtár, aula, kreatív kuckó, szaktermek.

Fontos számunkra a személyes odafigyelés, miden gyermekben meglátni a jót, hozzásegíteni őket az aktív tudáshoz. Ennek érdekében az egyéni üteméhez igazítható Meixner-módszerrel tanítjuk az írás-olvasást. Már első osztálytól megjelenik a csoportmunka. Az elsős tanítók munkáját pedagógiai asszisztens segíti.

Az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez igazodó nagyobb egységekben dolgoznak tanulóink, elsődlegesen csoportmunkában, projekteken. Középpontban áll a tevékenykedtetés, kézművesség, hagyományaink, dramatizálás, természetben való megfigyelés. Ennek érdekében a tantárgyak tanításánál az ének, a rajz és a technika tantárgyak egy blokkot alkotnak, amit ehhez igazodó tankönyv segít.

Kiemelt területként jelenik meg emellett az önálló tanulást segítő tanulási technikák megtaníttatása. A napindító első órában figyelemfejlesztő játékok, ritmikai gyakorlatok, memoriterek segítik tanulóink felkészülését, a koncentrált munkavégzést.

Így fejlesztve:

-        problémamegoldó gondolkodást

-        kreativitást, önkifejezést,

-        összefüggések, kapcsolatok, alternatívák keresésének képességét,

-        együttműködést, közösség iránt felelősségvállalást.

A jelszó: Tevékenykedni! Tevékenykedni! Tevékenykedni!

És miért olyan fontos ez?- kérdezhetik.

piramis.jpg© Gyarmathy Éva

 

Mert meggyőződésünk,

 • hogy az élményen túl, a tudás megalapozása, megtartása így sokkal hatékonyabb,
 • a családias légkörben, saját motivációjuk alapján választott, aktív részvétellel folyó tevékenységük során tanulóink képességei kibontakoznak, tehetségük megmutatkozik!

kovacs-tiborne-edina-kep.jpg

A rajz-kézműves osztály osztályfőnöke: Kovács Tiborné

 

A GyermekTér osztály osztályfőnöke: Siegl Csilla

Kedves Szülők!

Iskolánk életéről, környezetéről honlapunkon tudnak részletesebben tájékozódni

 

További információt telefonon, emailen  Pethő Judit intézményvezető-helyettestől kérhetnek.

Elérhetőségei:

e-mail: info@torokvesz.hu

telefon: 06-1/325-65-80Kapcsolatfelvétel