gyermekter2.JPG

 

A Törökvész Úti Általános Iskola a Gyermekek Háza együttműködése keretében a 2017/2018-as tanévtől indít első osztályt GyermekTér néven. Az együttműködés a Gyermekek Háza jó gyakorlatainak átadását, adaptálását jelenti. A program bevezetése jól képzett, a kezdetek óta Gyermekek Házás tanítók mentorálásával, szakmai anyagokkal történik.

A Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program 1991/92. tanév óta működik. Fő célkitűzésük, hogy az iskola természetes befogadó közege legyen minden tanulóknak, függetlenül egyéni adottságaitól, képességeitől, fejlődési ütemétől.

A GyermekTér program adaptálja a következő jó gyakorlatokat:


1. egész napos iskola

2. egyéni sajátosságokhoz igazodó iskolai környezet kialakítása

3. differenciált tanulásszervezés

4. személyre szabott árnyalt értékelés

5. integráció, tehetséggondozás

A GyermekTér program kiemelt feladata a biztos alapkészségek kialakítása minden kisgyereknél, olyan jellegű tevékenységek biztosításával, hogy egy-egy ismeret biztos készséggé váljon. Ennek következtében a kisgyermek saját képességeinek megfelelő, optimális szintre jut egyéni fejlődési ütemének figyelembevételével.

A program bevezetése felmenő rendszerben történik minden tanévben évfolyamonként egy osztály indításával. Az osztály maximális létszáma 24 fő.

Az osztályba jelentkezés a Dokumentumtárból letölthető Szándéknyilatkozat kitöltésével és iskolánkban történő leadásával, illetve elektronikus úton az info@torokvesz.hu címre történő megküldésével is lehetséges.Kapcsolatfelvétel