A Törökvész Úti Általános Iskola könyvtára

A könyvtár nyitvatartási rendje hétfőtől péntekig:
•    délelőtt:   9.00 – 12.30
•    délután: 13.30 – 16:00

A nyitvatartási, kölcsönzési idő heti 30 óra, melynek beosztása lehetővé teszi a délelőtti tanítási órákhoz való kapcsolódást és a délutáni szabadidős tevékenységek változatossá tételét.

A könyvtár az iskola II. emeletén, gyönyörű panorámával rendelkező, szép, világos, csendes környezetben helyezkedik el.
Egyszerre 20-25 diáknak nyújt nyugodt felkészülést, gyűjtőmunkákhoz való lehetőséget, vagy csupán kikapcsolódást, az egész napot betöltő tanórák és foglalkozások után.

A könyvtár állományát képezik helyben használható lexikonok, enciklopédiák, helyesírási szabályzatok, értelmező-, szinonima-, valamint nyelvi kézi szótárak is.
A könyvtárban lévő szépirodalmi művek, köztük a verses és prózai alkotások egyaránt felölelik a kisiskolás és az ifjúsági irodalom jelentős hányadát.
Ezen kívül számos ismeretterjesztő, történelmi, földrajzi, vallási, művészeti, társadalomtudományi, természet és nyelvtudományi könyv áll diákjaink rendelkezésére.
Könyveink mellett lehetőség nyílik több folyóirat, illetve magazin (pl.: Természetbúvár, National Geographic) megtekintésére is.

A könyvtár fontos célkitűzése, hogy a tanulók rendszeresen használják állományát, igényeljék szolgáltatásait az iskolai feladatokhoz, valamint egyéni felkészüléseik során, ki tudják választani a szükséges dokumentumtípust.
Legyenek képesek gyakorlati felhasználásra, a rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek tanulási módszereik és váljon igényükké a könyvtárhasználat.
Az ismeretszerzésen, gyűjtőmunkán kívül a könyvtár otthonául szolgál szórakoztató, játékos programoknak is, mint pl.: mesedélutánok, vetélkedők, valamint író-olvasó találkozók.

children-reading-book.jpgKapcsolatfelvétel