Általános iskolai beiratkozás

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

A beiratkozásra az alábbi dokumentumokat kell hozni:

  • Az iskolaérettséget igazoló dokumentum (az óvoda állítja ki). Fénymásolt példányt nem tudunk elfogadni. Kérjük, figyeljenek arra, hogy az óvodai papír tartalmazza a gyermek OM azonosítóját, melyet az óvoda ad ki, amely egy 11 számjegyű, 7-essel kezdődő számsor. Ha ez nem szerepel rajta kérjük, forduljanak az óvodához!
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  • A gyermek TAJ-kártyája.
  • A gyermek lakcímkártyája.
  • Életvitelszerű helyben lakást igazoló dokumentum (Dokumentumtárban megtalálható)
  • Etika/hit- és erkölcstan választást igazoló dokumentum. (Dokumentumtárban megtalálható)
  • Szülői nyilatkozat a gyermekfelügyeletről. Ha mindkét szülő együttesen neveli a gyermeket, az 1-es pontot kell kitölteni és mindkét szülőnek aláírni, ha válás esetén a felügyeleti jogot az egyik szülő gyakorolja, akkor a 2-es pontot, ha a gyermeknek gyámja van, akkor a 3-as pontot. (Dokumentumtárban megtalálható)
  • Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását — a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából — a szülőnek be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak. Amennyiben a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az intézményvezetőnek kell, hogy a szülő e tárgyban bejelentést tegyen. (2011. évi CXC. törvény 91. § (2))Kapcsolatfelvétel